Sağlık Konusunda Danışmanlık Hizmeti

-Yaşam bilimleri, sağlık, teknoloji, eğitim ve iletişim konularında ulusal ve uluslararası proje geliştirme

-Ameliyat öncesi ve sonrası eksiksiz sağlık hizmetleri organizasyonu

-Yeni tıbbi alet ve ekipman tasarım, geliştirme, üretim. planlama ve pazarlaması

-Eğitim hastanesi düzeyinde hastane planlaması ve kurulması

-Farklı düzeylerdeki sağlık eğitimlerinin planlama ve geliştirilmesi

-Sağlık veri tabanı ve sağlık iletişimine yönelik internet platformları geliştirilmesi ve tasarımı

-Bilimsel araştırma tasarımı, planlanma ve yayınlanması

-Yaratıcılık ve inovasyonun yaygınlaştırılması için proje geliştirilmesi